Företagsinfo

 

Högt ställda krav

Vårt företag omfattar montage, projektledning och arbetsledning av elektriska utrustningar tillhörande kraftverk, industri och energi. Vi har en god resumé, och en stor erfarenhet av montage inom och utom riket. Vi är också certifierade för att montera starkström, behörighet upp till 400 kilovolt. 

Vi är certifierade för att montera starkström. Vi har högt ställda krav på de vi anställer och de som utnyttjar våra tjänster. God kunskap om miljöer och människor i olika länder har framkommit genom våra uppdrag. De uppdragen kan variera från vattenkraft i Sri lanka till ljusbogsugnar i Brasilien, gruvspel i Kanada till containerkranar i Singapore. Vi har ett brett register på olika uppdrag, så kontakta oss för mer information.

Miljö Anställning Säkerhet Ansvar

User Menu